Lep pozdrav in razglednice

Srečno novo leto, ki se dotika pesmi in proze